DELA

Vårdöbron repareras tills nästa vår

Reparationsarbetena på Vårdöbron beräknas vara färdiga i maj 2014, uppger Landskapsregeringen. Under arbetets gång är endast ett körfält i bruk över bron.
Vårdöbron, som är i sämre skick än befarat, ska repareras fram till nästa vår.
Orsaken till brons dåliga skick har tidigare sagts vara ett konstruktionsfel, men det håller inte Landskapsregeringens bro- och hamningenjör Magnus Ahlskog med om.
– Inte skulle jag direkt kalla det ett konstruktionsfel, men det borde ha byggts på ett annat sätt. Det var helt enkelt så här man byggde förr.
Enligt Ahlskog är reparationsarbetet oundvikligt.
– Om inte arbetet görs nu, så måste det senast göras inom fem år.

Erik Ståhl