DELA

Vårdö kämpar för helt ny bro

Att renovera Vårdöbron i stället för att bygga en ny skulle få allvarliga negativa konsekvenser för Vårdö.
Kommunens ledning vädjar nu att förnuftet skall segra.
– Kommunstyrelsen i Vårdö kan med bestörthet konstatera att flere av de samhällsbärande partierna i Landskapet Åland uttalar sig till förmån för en renovering av den befintliga Vårdöbron, trots de allvarliga brister som bron konstaterats vara behäftad med.
Det skriver Vårdö i ett brev till landskapet som undertecknats av både kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges ordföranden och viceordföranden och av kommundirektören. I brevet listas flera argument mot en renovering.
– Det viktigaste är att en säker överfart över bron kan garanteras. Säkerheten i trafiklösningen måste kunna tryggas, vilket den inte kan göras om den nuvarande bron repareras.
Vårdö gillar inte heller tanken på att trafiken skulle hänvisas till antingen en frigående färja eller en vajerfärja under byggtiden.
– En majoritet av den arbetsföra befolkningen i Vårdö kommun pendlar ut till jobb, en stor del av de arbetsplatser som finns i kommunen attraherar arbetskraft från andra åländska kommuner. Att försvåra och förlänga arbetsresorna för denna målgrupp, liksom för skoleleverna, är fullständigt oacceptabelt, skriver kommunens ledning.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen