DELA

Vårdö får ny bro, Åva-Jurmo stryks

Det blev som väntat två omröstningar i dag innan landskapet kunde enas om en andra tilläggsbudget.
Centern och Socialdemokraterna drev med 4 röster mot 3 igenom sitt förslag att bygga en ny Vårdöbro i stället för att renovera den gamla och samtliga ledamöter med undantag av Veronica Thörnroos (C) sade nej till att gå vidare med projektet Åva-Jurmo i sin nuvarande form.
– Det är givetvis ett tungt beslut att lägga Åva-Jurmo på is men det är inte ekonomiskt försvarbart i det här läget, säger finansminister Roger Nordlund (C).
Landskapsregeringen börjar nu skissa på ett nytt billigare alternativ.
Då budgeten presenterades framkom också att notan för ombyggnaden av Ålands museum kommer att bli 1,5 miljoner euro högre än man räknat med. Extra kostnader har uppstått eftersom man blir tvungen att renovera det tekniska ventilationssystemet.
De första sex månaderna i år visar en förbättring på 1,5 procent jämfört med i fjol. Det beror bland annat på ökade Paf-medel, lägre verksamhetsutgifter och på att det blivit mycket billigare att driva Ålands gymnasium.
Mer om tilläggsbudgeten i morgondagens Nya Åland! (tt-s)