DELA

Vårdö eldar med flis från hösten 2010

Istället för olja vill nu Vårdö kommun använda träflis för uppvärmning av kommunens fastigheter. Med det sparar man pengar, miljö och stöder den lokala sysselsättningen.
– Om allt går som vi tänkt oss är det klart till hösten 2010, säger Folke Karlsson vid Vårdö kommuns byggnadskansli.
Han avser den planerade fliseldningsanläggningen i Vårdö som ska värma upp kommunens fastigheter. Nu värms de till största delen med olja. Genom omläggningen räknar kommunen med att spara både pengar och miljö.
– I teorin blir det lägre kostnader men vinsten är inte så stor nu när oljepriset gått ner. Vinsten blir för miljön och den lokala sysselsättningen.

Behöver leverantörer
Just nu utreder kommunen skogsägarnas intresse för leverans av klent flisvirke. Det ger också ringeffekter i form av sysselsättning i kommunen, även om skötseln av själva anläggningen inte räcker till en hel tjänst.
Men det tekniska är lättare att lösa än det praktiska. Nu måste man se om det finns långsiktig tillgång till klent flisvirke. Anläggningen drar cirka 1.000 kubikmeter flis i året.
– Vi behöver överenskommelser med de lokala skogsägarna att de levererar till oss. Vi måste också ha framförhållning eftersom virket måste torka ett år.
Folke Karlsson säger att det är en stor investering för kommunen. Kostnaden för anläggningen ligger på cirka 100.000 euro. Man behöver bygga en panncentral och kulvertar som leder värmen till de olika fastigheterna. I vissa fall finns redan kulvertar.
Finns det tillräckligt med skog på Vårdö för fliseldning?
– Det finns så det räcker till. Tillväxten är mycket större än vad vi kan förbruka.

NINA SMEDS

nina.smeds@nyan.ax