DELA

Vårdledigas rätt till barnomsorg begränsas

En maxtaxa på 230 euro per barn och månad och vårdlediga föräldrar mister rätten till dagisplats för barn under tre år.
Det är två av nyheterna i det nya förslaget till barnomsorgslag som landskapsregeringen tog i går.
Förslaget, som varit på en omfattande remissrunda, innehåller en rad ändringar. Det handlar om flera rättigheter som nu lagstadgas, bland annat avgiftsfrihet för barn med skoluppskov samt specialbarnomsorg med specialbarnträdgårdslärare för de barn på Åland som behöver det.
Dessutom ska fritidshemsverksamhet för barn i årskurs 1 – 2 och som har föräldrar som förvärvsarbetar, studerar eller är arbetssökande bli en rättighet. Barn med utvecklingsstörning får rätt till fritidshemsverksamhet ända tills de gått ut yrkesträningsprogrammet på gymnasialstadiet.

Begränsningar
Men förslaget innehåller också en begränsning. Barn under tre år som har vårdledig förälder hemma kommer generellt inte omfattas av rätt till barnomsorgsplats. Vid särskilda omständigheter ska det dock gå att bevilja undantag.
Kommunerna ges möjlighet att starta gruppfamiljedaghem, något som ska ha efterfrågats både från kommunernas sida men också av vårdnadshavare.
Syftet med lagförslaget är att rikta resurserna istället för att ge generell rätt till barnomsorg. Landskapsregeringens förhoppning är att lagförslaget, som nu lämnats över till lagtinget, kan träda i kraft under hösten 2010.

ANNIKA KULLMAN