DELA

Vårdköerna växer när ÅHS sparar

Vårdköerna växer. Kostnaderna för vård utom Åland ökar kraftigt. Personal permitteras.
Försämringarna i vården är både tydliga och märkbara för invånarna, förutspår ÅHS-styrelsen som föreslår nedskärningar med en miljon euro i årets budget.
Styrelsens direktiv var att spara 1,2 miljoner euro i årets budget för att komma ner till det tak som lagtinget angett, 72 miljoner euro. Inbesparingen motsvarar två veckors permittering av hela personalen.
Inbesparingen kan inte lösas helt med frivilliga åtgärder som att byta semesterpenningen mot ledig tid, och därför räknar styrelsen med att en del anställda kommer att permitteras. Dessutom föreslås korta stängningar av enheter och servicepunkter.
Vården utanför Åland växer mera än budgeterat och därför behövs extra nedskärningar för att budgetramen ska kunna hållas. Beslutet att hålla Gullåsen-avdelningen Övergårds öppen fem månader i år i stället för att stänga den helt kommer också att leda till kostnader som inte budgeterats.

Tydliga försämringar
Styrelsen, som ska ta ställning till det reviderade budgetförslaget på fredag, konstaterar att alla besparingsåtgärder kommer att innebära tydliga kvalitetsförsämringar som invånarna märker, jämfört med den kvalitet och kapacitet som ÅHS tidigare har erbjudit.
Styrelsens mål är att så fort som möjligt kunna erbjuda fullgod service åt invånarna.
Läs listan med alla sparåtgärder i papperstidningen!

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax