DELA

Vårdgarantin fastnade i byråkratin

Vart tog vårdgarantin vägen? Det undrade lagtingsledamot Barbro Sundback (s) när budgetdebatten kom in på hälso- och miljövårdsfrågorna i går eftermiddag.
– Vårdgarantin har fastnat i misstag, svarade avgående social och hälsovårdsminister Harriet Lindeman (fs).
Tandvården diskuterades mycket.
Barbro Sundback tog upp flera saker i planen för verksamheten vid Åland hälso- och sjukvård, ÅHS, i ett av sina anföranden i lagtingsdebatten.
– Jag blev först glad när jag läste att landskapsregeringen har beslutat om tidsramar för en vårdgaranti på Åland och i vilka olika nivåer inom ÅHS som det skall beröra i detta skede. Jag ringde till avdelningen, men det fanns inget beslut. Det är tråkigt att man skriver i planen att man har en vårdgaranti och inte har den, eller är det något jag missförstått, undrade Barbro Sundback.


Hade fastnat
Men Harriet Lindeman hade själv undersökt frågan, den hade helt enkelt fastnat i byråkratin.
– Landskapsläkaren har inväntat en beredning från ÅHS i frågan och ÅHS har inväntat ett beslut från landskapsregeringen, därför har inget skett. Det här måste omgående ske och landskapsläkaren har lovat ta itu med det.
– Nog är det lite skandalöst att utlova vårdgaranti för patienterna, men så finns den inte på grund av att landskapsläkaren väntar på ÅHS. Det låter inte som vi lever i internet-tiderna, utan på 1800-talet när man skickade kurirer över Sibirien, svarade Barbro Sundback.


Allmän tandvård
Det var annars Socialdemokraternas föreslagna utredning om en tandvårdsreform som upptog en stor del av debatten. Också i den frågan hänvisade Barbro Sundback till ÅHS-planen.
– Om man skalla följa texten i planen att ålänningarna skall ha minst samma service som man har i riket, så måste allmän tandvård införas. I riket går man till hälsocentralen där en tandvårdsenhet ser till att man får sin tandvård skött.
Harriet Lindeman försäkrade att hon anser att tandvården hör till hälso- och sjukvården.


Väntetider
– Men av tradition har den inte fått samma ekonomiska ersättning som annan hälso- och sjukvård. Det har utmålats positivt i riket, men jag har hört att väntetiderna är långa och man måste söka privat tandvård.
– Jag har tagit mycket väl reda på hur det fungerar i riket. I små orter fungerar det relativt bra, däremot i större samhällen är det svårare, men Åland får i det här sammanhanget räknas som en mindre ort, svarade Barbro Sundback.


Bra tandvård
Hon återkom till frågan senare i debatten efter ett anförande av Roger Jansson (fs), som i replikväxlingen menade att den totala tandvårdsresursen på Åland, alltså inkluderande privattandläkarna, är bättre än på de flesta andra håll i Norden.
– Vi diskuterar om att alla skall få den tandvård de behöver, öppet för alla. Nu tar ÅHS tandvård bara emot skolelever och anställda inom ÅHS och resten gå till privata, menade Barbro Sundback.
– När samhället har resurser att sköta alla ålänningars tandhälsa är det mycket gott ställt. Det är sedan en annan sak om man tar hand om dem på ett rättvist sätt. Man behöver inte bygga ut den offentliga tandvården, utan se till att alla får tillgång till tandvård, det skall vi diskutera, svarade Roger Jansson


Tandcheck
Liberalernas förslag om en tandvårdscheck, som skulle göra det billigare att gå till privat tandläkare, togs upp i debatten av Raija-Liisa Eklöw (lib). Hon mötes av invändningar från Barbro Sundback.
– Det kostar mycket pengar att administrera systemet med tandcheck.
– Det finns byråkrati i allt, jag kan ta det om det garanterar tandvård åt våra invånare, men det garanteras inte om alla skall till ÅHS. Det blir helt ohållbart, jag har släkt i fastlandet och har pratat med dem hur det fungerar där, sade Raija-Liisa Eklöw
– Man måste ha lite mer torrt under fötterna än släktens berättelser om det finländska systemet. De som har pengar kan alltid köpa sig vård, men allmänna tandvården är för alla, svarade Barbro Sundback.
– Om man har problem och väntetiden är 18 månader har allmänna tandvården missat sin betydelse. ÅHS tittar på detta om allmän tandvård, om det är rimligare än tandvårdscheck är vi inte omöjliga att ändra oss, replikerade Raija-Liisa Eklöw.


Privata behövs
Olof Erland (lib) gav flankstöd åt sin partikamrat senare i debatten genom att påpeka att de privata tandvårdsmottagningarna är små kunskapsföretag som behövs.
– Åtminstone anser jag att det skall mycket till för att slå sönder de små företag som byggts upp inom tandvården på Åland och dra in allt inom ÅHS. Vi skall se till att alla har råd med tandvård, med check eller på annat sätt.
– Vi har inte tänkt slå sönder den privata tandvården. Det finns otroligt med rikt folk på Åland och de vill i fortsättningen ha den goda privata tandvården, men vi måste också se på den stora del ålänningar som inte har råd att gå till de privata tandläkarna, svarade Göte Winé (s), som lagt förlaget om en utredning av allmän tandvård.
– Om vi bygger ut ÅHS tandvård att bli tillgänglig för alla blir marknaden för privata mindre och totalt sett får vi ett sämre tandvårdssystem.

ULF WEMAN

ulf.weman@nyan.ax