DELA

Vårdfack förlorade kamp om jourberedskap

Arbetsdomstolen har förkastat sjukskötarfacket Tehys klagomål om ersättningar vid jourberedskap.
Den nya ”Fria beredskapen” innebär mindre ersättning.
Sjukskötarna har tidigare haft så kallad bostadsberedskap. Det innebär att de ska kunna inställa sig på arbetsplatsen inom 20 minuter.
Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS, beslutade 26 november i fjol att bostadsberedskapen för personalen vid ÅHS operationsavdelning upphör 31 december 2010.
Från och med 1 januari 2011 skulle så kallad fri beredskap tillämpas med en oförändrad inställelsetid om 20 minuter med en ersättning om 40 procent.
Tehy menade att ÅHS bröt mot tjänstekollektivavtalet.
– Den som har jour är lika bunden som tidigare, sa Tehys organisationssekreterare Jörgen Erlund.
Enligt honom och de anställda handlade det om att sänka lönen under pågående avtalsperiod.

Fick nej
Men facket fick back i arbetsdomstolen. Domstolen konstaterar att man inte har avtalat om under vilka förutsättningar valet mellan bostadsberedskap och fri beredskap ska göras. Valet av typ av beredskap utgör i första hand en omständighet som omfattas av arbetsgivarens arbetsledningsrätt.
Därför har ÅHS ensam kunnat besluta vilken typ av beredskap som ska tillämpas.
Det betalas en större ersättning för bostadsberedskap än för fri beredskap och det tolkas så att bostadsberedskap anses ha bundit personalen mer än fri beredskap.

Mindre lön
Ersättningen för beredskap som hålls i tjänstemannens bostad är 50 procent av timlönen, medan ersättning för fri beredskap är 10-40 procent av timlönen och den ska stå i relation till längden av inställelsetiden och till de olägenheter beredskapen medför.

Kiki Alberius-Forsman