DELA

Vårdexpert sågar tvångsvårdsförslag

Frågan om utökad tvångsvård för missbrukare har länge drivits av en politisk grupp. Nu får initiativet hård kritik från vårdarhåll.
Landskapsregeringens parlamentariska referensgrupp för alkohol- och narkotikafrågor har återigen väckt frågan om tvångsvård av missbrukare på Åland. Enligt gruppens framställan från juni i år är det för svårt att tvångsvårda missbrukare på Åland idag. Själva förfarandet anser man vara administrativt krångligt.
I ett utlåtande från alkohol- och drogmottagningen är verksamhetsledare Birgitte Wahlstén mycket kritisk till ett utökande av tvångsvården.
Under de fem år som Wahlstén arbetat på mottagningen säger hon sig aldrig stött på ett fall där ett tvångsomhändertagande skulle ha varit till någon hjälp. Enligt Wahlstén vinner man i de allra flesta fall ingenting med tvångsvård. Patientens omgivning och vårdgivaren kanske gagnas av tvångsbehandling, men andelen återfall är nästan hundra procent, skriver Wahlstén. Undantagen är grovt kriminella med personlighetsstörningar och missbrukare under 18 år, som redan faller under barnskyddslagen.


Finländsk lag gäller
På Åland gäller finländsk lagstiftning om tvångsvård. Missbrukare får omhändertas om deras eller personer i deras närhets fysiska eller psykiska hälsa hotas allvarligt på grund av missbruket. Vården kan antingen vara fem eller trettio dygn lång. Läkare och socialsekreterare får besluta om den kortare vårdtiden. Den längre perioden måste länsrätten besluta om, efter särskild framställan från socialnämnden.
Läs mer i fredagens Nya Åland.

Erik Hallstensson

erik.hallstensson@nyan.ax