DELA

Vården utanför Åland ska synas

De läkare som remitterar patienter till vård utanför Åland nästa år kommer att ha ledningens ögon på sig.
ÅHS-styrelsen har skurit ner budgetramen från 8 till 7,7 miljoner euro.
På fredag har ÅHS-styrelsen möte och då behandlas också förslaget till plan för hälso- och sjukvården nästa år.
Vården utanför Åland är dyr, och därför läggs tyngden på den ekonomiska uppföljningen här. I planförslaget står det så här: ”Emedan totalanslaget för vård utom Åland är synnerligen stramt år 2010 blir den remitterande instansen i fokus för hela ekonomiövervakningen”.
Vad betyder det här, förvaltningschef Tom Axberg?
– Vi måste ha en mycket sträng bevakning av kostnadsutvecklingen på det här området. 2008 kostade vården utom Åland 7,6 miljoner euro och för nästa år hade ledningsgruppen räknat med 8 miljoner euro. Men styrelsen skar ner anslaget till 7,7 miljoner euro.


”Mycket svårt”
Frågan som ledningen har att brottas med är hur utgifterna inte ska bli högre än plus 100.000 euro jämfört med två år tidigare.
– Det finns en risk att vi får mycket svårt att klara det med 7,7 miljoner.
Det som bekymrar Axberg är att ingen med budgetansvar ingår i den remitterande instansen.
Bakgrunden är att antalet patienter som får remiss till vård utanför landskapet inte har ökat, men ändå har kostnaden för vårddygn speciellt på sjukhus i Sverige – framför allt i Uppsala – ökat kraftigt. Vårddygnskostnaden i Sverige är betydligt högre än i Åbo.
– Vi ska utreda vad det kostar också på andra sjukhus. De avtal vi har med Uppsala och Åbo ska gås igenom och vi måste försöka få ner avgifterna. Å andra sidan har vi ”mängdrabatt” i både Uppsala och Åbo i dag. Vi har också haft draghjälp av den låga kronkursen, men om kronan stärks så blir ju läget ett annat.
I dagens läge är ÅHS-styrelsen inte benägen att beordra läkarna att styra remisserna österut. De medicinska aspekterna följt av språket är fortfarande viktigast, säger Axberg.


Stort är dyrt
Förutom vårddygnen i Sverige finns det en annan dyr kostnadspost som inte kan förutses, nämligen behovet av Superpuma-helikoptern eller Uppsalas stora helikopter för akuta sjuktransporter när vädret är dåligt.
– Det är klart att det fort blir stora pengar om transporterna kostar 18.000 euro per styck eller tvåtusen som med vår lilla röda helikopter.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax