DELA

Värdebevis för sopor nu nödvändigt

Från och med igår skall alla som tillhör ett Mise-hushåll visa ett värdebevis då de lämnar sopor i Norrböle.
Värdebeviset har flera uppgifter, säger verksamhetsledare Fredrik Karlsson.
Arvo Kujala står vid portarna till sopstationen i Norrböle då de öppnade efter helgen. Han har än så länge inte fått något värdebevis i postlådan.
– Om det skulle ha kommit skulle jag väl ha använt det, det måste man ju. Säkert kommer det att funka, säger han.
Hem till Peter Enberg har värdebeviset däremot kommit och han viftar med sitt gröna papper innan han lassar av sin släpvagn.
– På det här sättet betalar man för det man gör sig av med. Jag tycket över huvud taget att Mise fungerar bra och har aldrig förstått varför folk klagar.


Valuta för pengarna
Värdebevisen har flera olika uppgifter, menar verksamhetsledare Fredrik Karlsson.
– Det handlar dels om att ge Misehushållen valuta för pengarna. Nu får de ett handfast bevis på vad de betalar för. Samtidigt begränsas möjligheten till friåkning.
Värdebeviset finns i fem olika färger beroende på vilken typ av Misehushåll man tillhör. På det antecknas den avgiftsfria mängden brännbart restavfall. Två säckar per månad får man lämna.
– Vi har fått ut kort till alla de hushåll där uppgifterna varit korrekta. Fördelen med korten är också att många hör av sig för att rätta till felaktiga uppgifter. Nu ligger det också i hushållens intresse att vi skall ha rätt adressuppgifter.


Nya kunder
Mise har också fått många nya kunder i samband med att värdebevisen skall tas i bruk.
– Bara det att vi skickat ut korten har gjort att många hört av sig.
Kortet är ett A4-ark, och en viss risk för förfalskning finns, menar Fredrik Karlsson.
– Kortet är en värdehandling och att kopiera det är ett relativt allvarligt brott. I de fall där vi märker det får vi vidta lämpliga åtgärder.
Värdebevisen finns i flera olika färger, just för att de skall bli svårare att förfalska.
– Om någon vill begå en brottslig gärning kan vi inte hindra dem. Vi har en långsiktig vision om elektroniska kort, men i dagsläget saknas den tekniska utrustningen på återvinningscentralerna.


På plats
Kritiken som i början av Mises verksamhet var massiv har avtagit, menar Fredrik Karlsson.
– Vi börjar få en del saker på plats. Vi håller stämma i slutet av november där vi lägger fram budgeten och förslag på ändringar. Först då kan vi säga om kritiken minskat.

KARIN ERLANDSSON

karin.erlandsson@nyan.ax