DELA

Vårdare: Miranda inte så dyrt

Miranda är inte så dyrt i drift som Mariehamns stads kalkyler visar. Och nattpersonal borde vara en självklarhet.
Det menar serviceboendets ledande vårdare Johanna Söderback-Eriksson.
Det var i gårdagens Nya Åland man kunde läsa att förvaltningsdomstolen ska behandla stadens beslut att dra in på serviceboendet Mirandas nattbemanning. En av motiveringarna till sparbeslutet i stadsfullmäktige var att Miranda är dyrare i drift än till exempel demensboendet Mariegård. Enligt stadens uträkningar kostar Mirandas klienter 200 euro per dygn.
De uträkningarna är missvisande eftersom de baserar sig enbart på de fem klienter som bor på boendet, menar ledande vårdare Johanna Söderback-Eriksson.
– Vi hjälper ytterligare tre klienter i deras egna hem, vilket tar 40 procent av personalens insatser. Kostnaderna per vårddygn blir därför endast 155 euro per dygn om man räknar de tre klienterna som halvdygnsklienter.

Riskbedömningar
Söderback-Eriksson tycker att boendet har för lite personal och att nattbemanningen är nödvändig.
– Vi har 0,48 personal på varje klient. Enligt en nationell utvärdering gjord i Sverige 2003 var bemanningen i boenden med samma målgrupp som Miranda 1,2 personal per klient. Det är dessutom på natten som vi städar och får mycket av det administrativa jobbet gjort.
Hon menar att man redan har sett konsekvenser av indragningarna av nattbemanningen, men att det är för tidigt att säga något konkret. Men i och med att klienterna blir ensamma i huset på nätterna har man gjort riskbedömningar.
– Vi har ett larm vid dörren som meddelar hemtjänstens nattpersonal om någon går in eller ut ur huset. Vi har även direktlarm till alarmcentralen om det skulle börja brinna, säger Söderback-Eriksson.

TANJA LÖNNQVIST

tanja.lonnqvist@nyan.ax