DELA

Våra medeltida kyrkor ”unika och omistliga”

– De åländska medeltida kyrkorna bildar en särskild, arkitektonisk och stilistiskt unik byggnadsgrupp med omistliga värden.
Så heter det i landskapsregeringens svar på regeringen förslag till ny kyrkolag.
I förslaget sägs det att kyrkorna på Åland utgör 13 procent av alla medeltida byggnader som finns bevarade i Finland.
Landskapsregering påpekar alltså det unika med våra gamla kyrkor.
Den påpekar också att det på Åland finns en museibyrå och inte ett museiverk.
Landskapsregering har i förslaget inte givits besvärsrätt när det gäller skyddet för kyrkorna.
– Det torde vara logiskt att även Ålands landskapsregering ges samma besvärsrätt som Museiverket, heter det i landskapsregeringens utlåtande. (ka-f)