DELA

Vanskötta får gav djurhållningsförbud

En fårägare som stått åtalad för djurskyddsbrott förbjuds att hålla djur i två år och ska betala 2 500 euro i dagsböter.

Det var när Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet förra året efter en anmälan gjorde en inspektion på gården, som missförhållandena upptäcktes. På betet fanns fem döda lamm, alla under en vecka gamla vid dödstillfället. I ett av husen på betet fanns ytterligare fem döda lamm. På en del av dem var köttet avgnagt in till skelettet.
I det ena vindskyddet hittades döda tackor travade på varandra längs väggen.

Där fanns både nyligen döda djur och äldre kadaver och enligt åtalet har de troligen frusit ihjäl, dött av närings- eller vätskebrist eller vid rovdjursattacker. Rent generellt var djuren på gården avmagrade och uttrokade. Enligt åtalet hade djuren bristande tillgång på foder, vatten, skydd och värmekällor. En av veterinärerna som vittnade under rättegången sade att förhållandena på gården var något av det värsta han sett på Åland.

Fårägaren nekade till att han skulle ha agerat med uppsåt eller med grov oaktsamhet, och menade att dödligheten bland hans djur inte varit högre än normalt. Däremot medgav han att lammen varit för oskyddade och vattentillförseln otillräcklig – även om han en gång per dygn burit vatten till djuren.

Han medgav också att fodret varit för näringsfattigt och att lammen saknat tillräcklig värmekälla. Enligt honom har han försökt lösa situationen på bästa sätt och motsatte sig ett djurhållningsförbud.

Men tingsrätten och domaren Irina Wikström går på åklagarens linje och dömer mannen till djurhållningsförbud i två år samt 55 dagsböter på totalt 2 530 euro.
Läs mer i torsdagens Nya Åland!

Minna Wallén

minna.wallen@nyan.ax