DELA

Vanhanen ser Åland som plats för vindkraft

Statsminister Matti Vanhanen ger Åland i stöd i frågan om vindkraft och inmatningstariffer.
Lantrådet Viveka Eriksson, vice lantråd Britt Lundberg, förvaltningschef Arne Selander och riksdagsledamot Elisabeth Nauclér fick på torsdagen audiens hos Finlands statsminister Matti Vanhanen i Helsingfors. I diskussionerna deltog även statsministerns specialmedarbetare Eeva Kalli och minister Astrid Thors specialmedarbetare Corinna Tammenmaa.
Lantrådet tog bland annat upp det aktuella förslaget till lag om inmatningstariffer och vad det innebär för utbyggnaden av vindkraften på Åland. Lagen skulle innebär att staten garanterar ett minimipris för vindkraftselensom produceras, men Åland ställs utanför i och med självstyrelsen och den egna behörigheten på näringslivsområdet.
Statsministern visade ett positivt intresse och säger att man måste finna en lösning där åländska energiproducenter är med på samma villkor som dem i riket.
– Statsministern anser att Åland på ett avgörande sätt kan bidra till Finlands möjligheter att uppnå målsättningen om att 38 procent av energin skall vara förnyelsebar och han följer med utbyggnadsplanerna på Åland med intresse, står det att läsa i ett pressutskick.
Läs mer fredagens Nyan.

MALIN TILLSTRÖM