DELA

Valmaskinen hjälper dig hitta lagtingskandidat

VALET 2007. Från och med på måndag kan du gå in på internet och se vilka lagtingskandidater som delar dina åsikter.
– Valmaskinen räknar ut vem man svarat mest, och minst, lika som. Förhoppningsvis kan det vara till hjälp för någon väljare, säger Mats Engblom på JCI Mariehamn.
Ålands valmaskin har tagits fram i ett samarbete mellan JCI Mariehamn, Ålands Radio/TV och Consilia. Mats Engblom är ledare för projektet och han förklarar hur valmaskinen fungerar.
– Som väljare går man in på hemsidan och där svarar man på tjugo frågor, eller påståenden är det väl egentligen. Det finns fyra olika svarsalternativ att välja bland: absolut, i viss mån, delvis inte och absolut inte. När man har svarat på alla frågorna jämförs svaren med lagtingskandidaternas svar och valmaskinen räknar ut vem man svarat mest lika som, och vem man svarat minst lika som. Man får veta vilka fem personer som svarat mest lika en själv, och vilka fem personer som man ligger längst ifrån.
Engblom påpekar att man får ta valmaskinen med en gnutta salt, den kan inte ses som ett vetenskapligt instrument.
– Men den är väldigt intressant tycker vi själva. Förhoppningsvis kan den vara till hjälp för någon väljare.

Varierande frågor
Alla lagtingskandidater har fått svara på de tjugo frågorna i valmaskinen.
– Lagtingskandidaterna fick frågorna för två veckor sedan. Från och med i tisdags har de haft möjlighet att börja svara. Alla kommer säkert inte att hinna svara tills på måndag (läs i dag), men vi hoppas att så många som möjligt hinner. Ingen stängs dock ute, det finns möjlighet för kandidaterna att svara trots att valmaskinen sätts i användning.
Frågorna som ingår i valmaskinen har tagits fram av Ålands radio.
– Vi tycker att de har mer kunskap än oss när det gäller vilka frågor man skall ställa, säger Engblom.
Här är några exempel på frågorna/påståendena som tagits fram:
n Jag anser att antalet kommuner på Åland ska minskas.
n Jag vill införa kvotering i arbetslivet för att uppnå större jämställdhet.
n Jag anser att Åland ska bli självständigt.
n Jag anser att man bör höja skatterna för att öka möjligheterna att få specialistvård vid ÅHS.
Valmaskinen öppnas för allmänheten måndag klockan 09.00. Man hittar den på hemsideadressen www.jcimariehamn.ax/valmaskin, eller via länkar från tidningarnas och radions hemsida.
Värt att påpeka är också att valmaskinen räknar ut vilken persons åsikter man delar, inte vilket partis.

MALIN LUNDBERG