DELA

Välkomnar diskussion om läroplikten

Utbildningsminister Britt Lundberg (C) håller med skoldirektör P-O Friberg om att frågan kring reglerna för hemundervisning bör lyftas fram.
– Han har helt rätt och det är inte lätt. Det finns ett socialt perspektiv när man lär sig i grupp som är viktigt, säger Lundberg.
Nya Åland berättade i går om Simon Hammarnejd, 11 år, som sedan första klass undervisats i hemmet av sina pappa.
Hemundervisning visade sig samtidigt vara väldigt ovanligt på Åland efter Nya Ålands rundringning till skoldistrikten. Men Södra Ålands skoldistrikt vill ändå att lagstiftningen om undervisning i hemmet ska ses över.
Skoldirektör P-O Friberg säger att lagstiftningen om läroplikt tar avstamp i en föråldrad syn på skolan. Vad anser du och landskapsregeringen om detta?
– Det som gäller i dag grundar sig i vår läroplikt. Vi ser att det ingår i en kontakt med kommunerna. Det är samtidigt en fråga vi inte diskuterat kring då det är ytterst få som anhåller om att få undervisning i hemmet.
Men vad anser du om hemundervisning? Bör Åland gå mot en svensk modell med skolplikt istället för läroplikt?
– Jag håller med om att det finns en problematik med detta. Han har helt rätt och det är inte lätt. Det finns ett socialt perspektiv när man lär sig i grupp som är viktigt. Det sker alltid en uppföljning men det är väldigt svårt att mäta om barnen är emotionellt och socialt utvecklade. Sedan har vi konflikthantering, att kunna förhandla och så vidare.
Läs mer i papperstidningen.

CECILIA LINDVALL