DELA

Välkommen, ljusets halvår!

Det är vårdagjämning i dag och den hämtar inte bara ljusare nätter med sig utan också mera värme. Enligt både svenskarnas och norrmännens tiodagarsprognoser är det slut på minusgraderna då vindriktningen i dag vänder 180 grader från nordlig till sydlig.
Temperaturen kommer nästa vecka att pendla mellan 1-2 och 4-5 plusgrader och de allra friskaste vindarna avtar efter helgen. Prognoserna innehåller också många solsymboler under nästa vecka.
I tisdags inledde de norska och svenska meteorologiska instituten ett nytt samarbete kring en ny modell för beräkningar av väderprognoser.
– De nya prognosunderlagen ger meteorologerna fler detaljer som kan fånga det lokala vädret till exempel vid skyfall eller kraftiga vindar. Den nya modellen har högre upplösning än de tidigare och tar större hänsyn till topografin och hur den inverkar på prognosen, skriver SMHI. (tt-s).