DELA

Valio valde posten när ÅCA-samarbete bröts

ÅCA distribuerar inte Valioprodukter sedan årsskiftet.
Orsaken till att Valio sagt upp samarbetet med ÅCA är att man har tecknat kontrakt med Posten Åland om lagring och distribution av mejerivarorna.
– Posten erbjöd ett bra helhetspaket, säger Valios försäljningsdirektör Kirsi Jaakkola.
Ålands centralandelslag (ÅCA) har distribuerat Valios produkter till åländska kunder i 30 år. Men nu har Valio sagt upp samarbetet, vilket också innebär att ÅCA går miste om Valios laboratorieanalyser.
Varför?
– De anser att de klarar sig bättre själva, säger Johannes Snellman, vd för ÅCA.
Istället för samleverans med ÅCA väljer Valio posten bilar för sina varuleveranser.
– För oss innebär det att det blir sämre lönsamhet med mjölkbilarna eftersom vi tidigare kört ut Valios produkter.
Postens vd Henrik Lundberg hänvisar till Valio i Helsingfors när Nya Åland frågar om avtalet.
– Vi har kommit överens om Valio svarar på frågorna, säger han.
Kirsi Jaakkola, ansvarig för försäljning och distribution på Valio, besvarar Nyans frågor skriftligt.
Varför har Valio brutit det mångåriga distributionssamarbetet med ÅCA?
– Minuthandelskundernas beteende har ändrat mycket under de senaste åren. Butikskedjor har bildats. Det här påverkar kraven på varuleverantörerna vad gäller beställningssystem, verksamhetsmodeller och formerna för samarbetet. Motsvarande effektiva verksamhetssätt används även nationellt.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds