DELA

Väldigt jämnt i Nyans kommunpejling

Ska Åland ha en kommun, tre kommuner eller sexton kommuner som i dag?
Åsikterna går isär i Nyans färska pejling. Med 400 deltagare vinner alternativet sexton kommuner – med extremt liten marginal.
Men resultatet visar också att två tredjedelar vill ha färre kommuner än i dag.
Debatten om de åländska kommunernas framtid är hetare än någonsin. Ska vi slå ihop för att bli mer effektiva och spara pengar, eller blir sammanslagningar döden för närdemokratin?
I går frågade vi allmänheten. Det blev en klassisk Nyan-pejling med fyrtio deltagare i Godby centrum i Finström, och sextio deltagare vid ett köpcenter norr om stadsgränsen.
Och så deltog trehundra Nyan-läsare i pejlingen på nätet.
Frågan vi ställde var:
Hur många kommuner ska det finnas på Åland?
Deltagarna fick tre svarsalternativ:
En kommun
Tre kommuner
Sexton kommuner.
Resultatet blev mycket jämnt.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom