DELA

Välbesökt valdebatt i Kumlinge

Sälj Kumlinge som en produkt.
Det var en av de tankar som yppades då näringsnämnden i lördags ordnade något i Kumlinge så unikt som en lokal valdebatt, det vill säga en valdebatt med endast kandidaterna i kommunalvalet.
Av de 19 kandidaterna deltog 11. Åhörarna var 20-30 till antalet och därmed blev det fullt hus i den lokala restaurang där debatten hölls.
I anslutning till idén om att man ska tänka på Kumlinge som en produkt kunde en av kandidaterna berätta att socialnämnden från och med år 2009 vill att barnomsorgsavgifterna skall slopas.
– Det är ett sätt att göra kommunen attraktivare, sade kandidaten Thomas Fredriksen, som också är socialnämndens ordförande.

Underlätta
En annan bland de framförda visionerna levererades av Mats Perämaa, som sade att Kumlinge skola i framtiden kunde sälja distansundervisningstjänster åt andra skolor.
– Det här kunde vara ett sätt att underlätta för en krympande skola.
På tal om skolan och de ökande kostnaderna per elev funderade Marie Hanström att det kanske är viktigare att låta skolan kosta just nu så att den kan bygga vidare på sin profilering och därigenom kanske bli en attraktivare skola.
Att åldringarna skall få bo hemma, eller i alla fall i det lokala serviceboendet Annagården, så länge som det bara är möjligt var alla kandidater eniga om. Det här var inte bara ett humanistiskt resonemang, utan också ett krasst ekonomiskt.
– Det blir dyrt att ha åldringar på De Gamlas Hem. Därför är det viktigt att kompetensen hålls uppe bland personalen i hemvården här i Kumlinges, underströk flera kandidater.

Lediga hyresbostäder
En annan högst aktuell fråga i Kumlinge just nu är tillgången på bostäder.
På Enklinge finns lediga hyresbostäder som ingen just nu tycks vilja ha, vilket är ett problem för bostadsbolaget och för byn. På Kumlinge-ön är situationen den motsatta. Inflyttningssugna kan inte erbjudas bostäder för tillfället.
Kommunen beslöt nyligen att satsa 43.000 euro i byggandet av ett radhus mitt i Kumlinge by. Det har i övrigt varit väldigt liten aktivitet vad gäller bostadsbyggande i Kumlinge under de senaste tio åren. Å andra sidan finns en del obebodda äldre hus som kunde hyras ut.
– Kommunen måste nog ta ansvar för att det finns ett utbud av bostäder om ingen annan gör det, sade en av kandidaterna.
Idealet vore enligt flera att privata intressen ombesörjde utbudet.
– Kommunen ska kanske inte konkurrera med marknaden, men på Kumlinge finns det ju ingen marknad, konstaterade kandidat Ulla-Karina Newton.

Föregångare
Idéer som både Jonas Danielsson och Marie Hanström tangerade var att kommunen kunde vara en föregångare när det gäller tomtplanering och att bygga attraktiva hus på attraktiva platser.
– Kanske borde också församlingen dra sitt strå till stacken genom att sälja, ge bort eller planera mark. Församlingen och kommunen har ju samma intresse, att få hit mer folk, konstaterade Kurt Englund.
Debatten höll på över två timmar och omspände allt från vatten- och avloppsfrågor till kommunsammanslagningar och personalens upplevda stress.

JIM ERIKSSON
FOTO: SATU NUMMINEN