DELA

Väktartjänst måste sökas på nytt

Ålands polismyndighet har avbrutit sin rekrytering av en väktare, då den visade sig strida mot landskapsförordningen. Nu tas allting om igen.
– Det låter mer spännande än vad det är, kommenterar överkonstapel Benjamin Fellman vid Ålandspolisen.
Den 29 maj utlyste polismyndigheten en ordinarie tjänst som väktare. En väktare kan nämligen överta vissa arbetsuppgifter som polisen har laglig rätt att delegera. För sent upptäckte dock lagberedningen att polisen saknade laglig rätt att sköta själva anställningsproceduren. Landskapsförordningen behövde därför skrivas om.
– Det beror helt enkelt på att vi inte tidigare anställt några väktare.
Över tio personer har sökt tjänsten och ombeds nu att skicka in sin ansökan på nytt efter den 1 juli, då förändringen träder i kraft. Ingen polis har fått sin tjänst indragen. I stället handlar det om att anställningsformen som yngre konstapel har tagits bort.
Läs mer i papperstidningen!

Sofie Nohrstedt