DELA

”Vägnätet håller på att rasa ihop”

Totalt 8.228.000 euro är reserverade för landskapets vägar i år. 1,2 miljoner ska användas till ytlig grundförstärkning av femton kilometer glesbygdsväg.
– Men det skulle behövas mycket mer, det åländska vägnätet håller på och rasar ihop, säger Stig Janson, vägingenjör vid landskapet.
Janson uppskattar att det är långt över 100 kilometer väg som är i akut behov av förbättring. De cirka fem miljoner euro som anslagits i årets budget räcker inte långt.
Förutom grundförstärkningarna som är rätt kortsiktiga åtgärder har två miljoner euro anslagits för beläggningar. Att det totala beloppet i investeringsprogrammet är över åtta miljoner beror på att vissa reservationsanslag är från tidigare år.
Till de vägavsnitt som börjar projekteras i år hör landsväg nummer fyra mellan Höckböle och Geta kyrka.
– Getaborna har väntat jättelänge så de borde bli glada.
Läs mer i papperstidningen!

Anne Sjökvist