DELA

Väg klar till minneslund

Nu är vägen på Prästö färdig. I vår kan det bli invigning.
Sedan är minneslunden på norra Prästö färdigt att användas.
Föreningen Ålands krematorie- och minneslundsförening har i många år kämpat för att få till stånd en minneslund på Sund Prästö. Där skulle alla som så önskar få sin aska spridd i vattnet eller i skogen.
– Nu återstår det för medlemmarna att röja upp och snygga till området, berättar föreningens sekreterare Bo Fleege. Framåt våren ska området vara färdigt att användas.
Om det blir en högtidlig invigning återstår att se.
Vägen, som är den första avtagsvägen till vänster efter Prästö stugby, är en skogsbilväg med vändplan, och inte asfalterad. Kostnaden har legat på 30.000 euro, som landskapet bekostat.
Ett monument av konstnär Barbro Eriksson för 200.000 euro har också ritats och planerats till området. Men i nuläget anser styrelsen att det är för dyrt.
Läs mer i papperstidningen!

Kiki Alberius-Forsman