DELA

Vädjar om påbyggnad av Trobergshemmet

Om påbyggnaden av Trobergshemmets gamla del slopas av kostnadsskäl så finns det inga marginaler inför framtiden. Alternativet är också på kort sikt dyra och tillfälliga lösningar, påpekar socialnämnden i Mariehamn.
Redan i somras stod det klart att kostnaderna för etapp 1 av Trobergshemmets ombyggnad, tillbyggnaden i hörnet Ålandsvägen-Norragatan, blir högre än budgeterat.
Tillbyggnaden var från början budgeterad till 9,8 miljoner euro medan slutkostnaden nu beräknas bli 11,2 miljoner euro, alltså 1,4 miljoner över budget. I slutsumman ingår 900.000 euro för den så kallade byggnad C som budgettekniskt flyttats från den gamla delen till tillbyggnaden.
Ombyggnaden av gamla Trobergshemmet beräknades 2007 kosta 5 miljoner euro. I budgeterna för 2008-2011 finns sammanlagt 14,8 miljoner euro för båda delarna.


Till bristningsgränsen
I den nybyggda delarna ska utrymmen finnas för affärslokaler, MCA och parkeringsplatser utöver stadens eget behov. Socialnämnden anser att det inte är skäligt att bekosta de externa utrymmena genom att slopa en avdelning med tio platser i samband med ombyggnaden av den gamla delen.
Socialnämnden påpekar att både Trobergshemmet och Odalgården är fyllda till bristningsgränsen. På Trobergshemmet har man trängt in sju personer extra genom att placera två i samma rum i de större rummen. Också på Odalgården har antalet platser ökats från fem till elva genom att omvandla fyra lägenheter till korttidsboende och effektiverat serviceboende.


Många köar för plats
Utöver det köper staden i dag åtta platser på De gamlas hem, 5-6 platser på privata vårdhemmet Gustava och en plats i en landskommun. Landskapsregeringens sparkrav på ÅHS leder dessutom till att Gullåsenavdelningen Övergårds stängs i maj i år, och eftersom staden tidvis har haft åtta personer på avdelningen så påverkar stängningen staden i hög grad.
I dag köar fem klinikfärdiga Gullåsenpatienter för vård i staden, nio personer köar till Trobergshemmet, fem till effektiverat serviceboende, lika många till demensboende och åtta till vanligt serviceboende. Socialnämnden räknar dessutom med att det serviceboende som planeras i södra staden inför 2012 skjuts upp.
Samtidigt beräknas gruppen äldre över 65 år öka med 1.222 personer under de kommande 15 åren i Mariehamn.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax