DELA

”Vad tänker stan göra med alla tomma hus?”

Låt föreningar och andra hyra stadens tomma lokaler för en billig peng.
Det föreslår socialdemokraterna i en motion som infrastrukturnämnden nu har besvarat.
I motionen påpekas att flera försök har gjorts för att minska stadens fastighetsinnehav och effektivera användningen av fastigheterna för att minska de offentliga utgifterna.
Men många står fortsättningsvis tomma eller används bara delvis – hamnterminalens översta våning är tom, Birkaterminalen används inte, tullpackhuset och Idrottsgården har tomma utrymmen, Doktorsvillan står tom, delar av tekniska verkens hus används inte, Parkgatan 24 står tom och likaså två av stadens rum i Bergskyddet.
Bjud i stället ut dem åt föreningar och grupper särskilt inom tredje sektorn som saknar utrymmen för sina aktiviteter, lyder uppmaningen.


Förklaring
Stadens fastighetschef har gjort en sammanställning som visar dagens situation.
– Hamnterminalen, Birkaterminalen och tullpackhuset övergår 2015 till det nya hamnbolag som planeras.
– Ett nytt daghem byggs i Idrottsgården. Dagiset ska stå klart i januari 2015.
– Doktorsvillans västra del hyrs ut åt ett företag. Östra delen är oisolerad och kan inte hyras ut. Exteriören har nyligen k-märkts och delvis också interiören.
– I tekniska verkens hus hyr Marstad utrymme som tidigare användes av samhällstekniska avdelningen som nu förtätats. Ålands digitala agenda valde Itiden framom tekniska verken.
– Arbetet med en stadsplaneändring för Parkgatan 24 ska leda till att fastigheten blir mera attraktiv för köpare.
– Stadens skyddsrum och ledningscentral i Bergskyddet upplåts inte åt utomstående.
Fastighetschefen konstaterar att efterfrågan på lokaler för föreningar och grupper är liten i dag.

Annika Orre