DELA

Vad händer med de långtidsarbetslösa?

Emmaus verksamhet sysselsätter sju långtidsarbetslösa i ÅCA-huset. Hur de kan komma att påverkas när Emmaus tvingas flytta är inget som har diskuterats under försäljningsprocessen av huset.
– Det har inte funnits någon sådan dialog vad jag vet, säger stadsdirektör Edgar Vickström.
Kommunerna har enligt lag skyldighet att sysselsätta långtidsarbetslösa arbetssökande enligt anvisningar från arbetskraftsmyndigheten, i det här fallet AMS.
Emmaus har en lång historia av att ta emot långtidsarbetslösa som har svårt att komma in på arbetsmarknaden, främst personer med sociala problem och psykiska funktionshinder av olika slag.
Emmaus verksamhet berörs ju av den här flytten, vad kommer att hända med de här personerna om Emmaus inte längre kan ta emot lika många?
– Vårt mål har aldrig varit att ruinera Emmaus verksamhet, tvärtom så vill politikerna vad jag förstår utöka samarbetet med organisationen. Sedan är det inte sagt att Emmaus inte kommer kunna ta emot lika många, de kan lika gärna börja ta emot fler, säger Edgar Vickström.
Robert Jansson, som är verksamhetsledare för Emmaus, förutsätter att fastighetsaffären inte ska påverka Emmaus förmåga att sysselsätta långtidsarbetslösa arbetssökande.
– Nej, det påverkar inte vår verksamhet. Vi kommer att fortsätta vårt samarbete med staden och ha kvar våra stödanställda. De utför ett arbete som måste göras och platserna är viktiga för staden. Det är viktigt att komma ihåg att det här samarbetet är lika viktigt för oss som för Mariehamns stad och vi har ett gemensamt intresse i detta. Det enda som egentligen förändras är själva platsen.
Läs mer i papperstidningen!