DELA

Vaccinstart för äldre om vaccinet räcker

Om ÅHS får tillräckligt med vaccin inleds nästa vecka svininfluensavaccineringen av studerande och riskgrupper över 65 år.
Klinikchef Birgitta Hermans berättar att man eventuellt kan vaccinera äldre riskgruppspatienter, alltså personer som är minst 65 år, och studerande i gymnasieskolorna och högskolan under några dagar nästa vecka.
Vaccineringen är dock helt beroende av att Åland får tillräckligt många doser vaccin, annars flyttas vaccineringen framåt i tiden.

Hälsovårdarna fördelar

Planen är att studerande under 25 års ålder som går i lyceet, vårdinstitutet, handelsläroverket och högskolan ska vaccineras på måndag, klockan 8-20, och onsdag, klockan 8-16. Fördelning av tider kommer att skötas av skolhälsovårdarna
Om det finns vaccin kvar kommer sedan vaccineringen av äldre riskgruppspatienter att inledas på fredag, den 4 december.

Fortsätter gravida
Under nästa vecka fortsätter man även med vaccinationstillfällen för friska personer, upp till 25 år, gravida och riskgruppspatienter som missat tidigare tillfällen.
Hälsocentralen i Mariehamn vaccinerar onsdag och torsdag nästa vecka klockan 17–20. Hälsocentralen i Godby vaccinerar samma dagar fast klockan 16–19.

Lugnat sig
– Det har nu lugnat sig lite på vår influensamottagning, vilket troligen beror på att vi hunnit vaccinera de flesta småbarn och skolbarn samt att allmänheten följt våra hygiendirektiv, säger Birgitta Hermans.

ANNA BJÖRKROOS

anna.bjorkroos@nyan.ax