DELA

Vaccinering mot blåtunga

Enligt preliminära planer så påbörjas en vaccineringskampanj mot djursjukdomen blåtunga på Åland så fort vintern är över.
Berörda myndigheter möttes i onsdags på jord- och skogsbruksministeriet i Helsingfors för att diskutera hur Finland ska hantera spridningen av blåtunga.
Blåtunga sprids av insekten svidknott och drabbar idisslare. På mötet bestämde man att ta fram en konkret handlingsplan för hur vaccineringen av tamboskap som får, kor och getter ska genomföras.


Snart tillåtet
Landskapsveterinär Mikael Karring deltog i mötet för Ålands del. Han berättar att enligt de preliminära planerna ska vaccinationskampanjen inledas på Åland i vår, som fort det blir lite varmare ute. Svidknotten är aktiva i temperaturer över 10-12 grader celsius.
Vaccinering mot blåtunga i förebyggande syfte är ännu inte tillåtet inom EU, men enligt Karring så är en lagändring på kommande.
– Det pratas mycket om förebyggande arbete nu, eftersom det är så stor risk att sjukdomen sprider sig till nya områden i norr, säger han.


Smitta i Sverige
Blåtunga har under hösten konstaterats på tamboskap i Sverige. Senast i onsdags konstaterades att sjukdomen spritt sig även till Jönköpings län.
Eftersom sjukdomen finns i vår närregion vill man utreda om smittan redan kan finnas bland vilda djur på Åland. Som Nya Åland tidigare berättat har därför provtagningsmaterial skickats ut till de åländska jaktlagen.
– De var nöjda med att vi kommit i gång med kartläggningen, säger Mikael Karring.
I nästa informationsblad från landskapets jordbruksbyrå finns ytterligare information om blåtunga. Bladet skickas ut nästa vecka.
– Vi kan preliminärt räkna med att få första fallen av blåtunga på Åland efter årsskiftet. Men det beror på temperaturen i vintern, säger Mikael Karring.

ANNA BJÖRKROOS

anna.bjorkroos@nyan.ax