DELA

Utvärdering pågår av Norra linjen-anbud

Arbetet med att utvärdera och rangordna de anbud som kommit in gällande privatiseringen av skärgårdstrafikens norra linje pågår som bäst för tillfället.
– I slutet av augusti eller allra senast i början av september fattar vi beslut om vem som får anbudet, säger infrastrukturminister Veronica Thörnroos (C).
Just nu pågår utvärdering och rangordning av anbuden på skärgårdstrafikens norra linje. Därefter inleds förhandlingar med den som anses mest lämplig.
Hur många anbud som kommit in är än så länge inte offentligt.
– Först när vi beslutar om att skriva kontrakt offentliggörs hur många anbud som kommit in, hur nära de var varandra och så vidare.


Inleds nästa år
Den första februari 2015 övergår linjen till sin nya driftsentreprenör. Fartygen är dock fortfarande i landskapsregeringens ägo, trots att driften sköts av någon annan.
– Vi får inte tillräckligt mycket medel för att sköta skärgårdstrafiken i egen regi. Man kan säga som så, att landskapsregeringen är inte skickliga redare. Våra lönekostnader är alldeles för höga i förhållande till övrig sjöfart under finländsk flagg. Vi har specialavtal med våra anställda, och de är helt enkelt för dyra i förhållande till andra avtal. Vi har försökt förhandla om avtalen utan att lyckas, säger Thörnroos.
Läs mer i papperstidningen!

Maria Snellman