DELA

Utsläppsproblem igen i Eckerö

Vattnet är åter gulfärgat vid reningsverkets utsläppspunkt utanför Storby i Eckerö. I går tog sjöbevakarna från Enskär vattenprover som nu analyseras.
– Det var en betydande gul fläck som syntes tydligt, säger sjöbevakaren Markus Åkerfelt.
Under de senaste dagarna har man märkt tydliga tecken på fett i reningsverket – fett som i fjol ställde till med stora problem i både verket och i vattnet vid utsläppspunkten.


Gult vatten
I går och i förrgår blev det problem också på den punkt där det renade vattnet släpps ut i havet utanför Storby. Gulfärgningen syntes tydligt igen, precis som förra sommaren.
– Jag fick rapport om det gulfärgade vattnet på tisdagseftermiddagen. Jag har tillsammans med kommunteknikern gjort en första besiktning i reningsverket och i hamnen, berättar kommundirektör Jörgen Lundqvist.
Tecken är tydliga i reningsverket, konstaterar han.
– Vi känner igen konsistensen och lukten av härsket smör. Ännu har verket inte drabbats av driftstörningar, men det finns en tendens till igenslamning på grund av fettet.
Mängderna fett är dock inte lika stora som i början av förra sommaren.


Informerade berörda
Gårdagseftermiddagen ägnade kommundirektören åt att informera alla berörda: Tekniska nämnden, kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och landskapets miljöbyrå.
– Jag bad också sjöbevakarna ta vattenprover i havet. Det gjorde de, säger Jörgen Lundqvist som förde proverna för analys till landskapets laboratorium i Sund Guttorp vid 16-tiden i går.
Ännu i går hade han inte hunnit tala med Eckerölinjen.
– Fartygen har fettavskiljare ombord och personalen har rutiner för det. Vi vet inget annat än att vi har fettlösningar i reningsverket.
Kan fettet komma någon annanstans ifrån än Eckerölinjens fartyg?
– Tekniska förvaltningen har upptäckt fett även i hamnen.


Misstroende?
I dag ska nya samtal föras i Eckerö. Upprördheten är stor bland invånare som hört av sig till Nya Åland. Många månader har gått sedan problemet blev akut förra gången, och ännu är de nödvändiga ombyggnaderna för en aktiv slamprocess i reningsverket inte gjorda.
– Redan nu, så här tidigt på året, har det blivit samma problem som i fjol. Hur ska det gå i sommar, frågar sig oroliga invånare.
Det talas till och med om ett nytt misstroende mot tekniska nämnden vid fullmäktiges möte på torsdag.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax