DELA

Utsläppen i Eckerö fortsätter

Problemen med gult illaluktande vatten vid reningsverket i Eckerö är inte över, trots att Eckerölinjen slutat föra matavfall till verket.
Hur länge utsläppen kommer att fortsätta vet kommundirektören inte.
Flera eckeröbor har noterat att det fortfarande bubblar upp gult stinkande vatten från reningsverkets utlopp emellanåt. Kommunen har meddelat att orsaken till problemen är ur världen nu när Eckerölinjen har börjat kompostera matavfallet från den nya färjan. Kommundirektören Jörgen Lundqvist tillstyrker att så är fallet.
– Tillförseln av fett är stoppad i och med att man började separera fettet från nya färjan, men problemen spökar fortfarande. Varje gång vi gör något annorlunda sköljs sediment som ligger kvar i ledningar och tankar ut ur systemet. Det räcker med att det blir ett skyfall eller en liten temperaturförändring i vattnet för att sediment ska lossna.
Jörgen Lundqvist säger att kommunen har sanerat och undersökt allt som är möjligt.
– Men för att helt bli av med problemet skulle vi behöva gräva upp rören.
Hur länge kommer det här att fortsätta?
– Det vet vi inte, men vi märker att koncentrationen minskar. Jag tror att vi kommer att få dras med det av och till under en ganska lång period. Varje gång en färja kommer in och pumpas ur så kommer det även med fällningar.

Väntar på svar
Det var i juli i år som utsläppen av gult och illaluktande vatten upptäcktes av Enskärs sjöbevakningsstation som rapporterade saken till landskapets miljöbyrå. De vattenprover som gjordes visade på klart onormalt höga halter av fosfor, kväve och bakterier.
Eckerö kommun vidtog en rad åtgärder. Bland annat höjde man beredskapen och började göra rent silarna varje kväll samt rengöra redan i tanken vid Berghamn. På eget initiativ tar kommunen fortfarande regelbundet prover i Berghamn.
Vid reningsverket tas prover en gång i månaden. De senaste togs den 15 september, men provsvaren från miljöbyrån har ännu inte kommit.