DELA

Utskott vill se nya besparingar

Landskapsregeringen måste hitta nya sätt att spara pengar.
Det tycker lagtingets finans- och näringsutskott som granskat regeringens halvårsbokslut.
Utskottet, där Jörgen Pettersson (C) är ordförande, skrev i sitt betänkande om budgetförslaget för 2013 om vikten av att de budgeterade anslagen räcker till.
Regeringen är tydlig med vilka utgifter som avviker från budgeten det första halvåret. Det handlar delvis om utgifter som man inte kan påverka som pensioner och bränslepriser.
Ålands gymnasium och Ålands polismyndighet riskerar att överskrida budgeten i år. Gymnasiet hade efter det första halvåret ett minus på 580.000 euro. För polisen var minuset 200.000 euro.
För gymnasiet handlar det om tillämpningen av ett nytt kollektivavtal och svårigheter som uppstår i en ny organisation. Utskottet utgår från att Ålands gymnasium håller budgetramarna nästa år.
Polismyndigheten har enligt utskottet goda möjligheter att klara budgeten på årsbasis eller åtminstone göra en betydligt mindre budgetöverskridning än vad som kan befaras.
Utskottet uppmanar landskapet att på alla sätt hjälpa Ålands gymnasium och polismyndigheten för att minimera eller eliminera budgetöverskridningen.
Läs mer i papperstidningen! (pd)