DELA

Utrikesministern svarade Nauclér

Vad gör Finlands regering för att hjälpa flyktingar i det iranska flyktinglägret Camp Ashraf i Irak?
Den frågan ställde Ålands riksdagsledamot Elisabeth Nauclér till Finlands utrikesminster Alexander Stubb (Saml) vid riksdagens frågestund i torsdags.
I juli 2009 dog 11 flyktingar, och över 200 personer skadades, när irakiska säkerhetsstyrkor anföll lägret.
Majoriteten av Finlands riksdagsledamöter har undertecknat en vädjan till regeringen om att arbeta för att öka säkerheten i lägret tillsammans med FN.
Förhandlingarna med Iran är just nu svåra och regeringen har diskuterat sanktioner, svarade utrikesministern.
– Vi jobbar på de här sanktionerna först via FN. Om det inte lyckas kommer vi att göra dem från EU:s sida.
Elisabeth Nauclér har också lämnat in ett spörsmål till regeringen om att normgivande rekommendationer för revisorer i Finland enbart finns på finska. Svenskspråkiga revisorer hamnar därför i en svagare ställning än de som har finska som modersmål.
Är det förenligt med rättsstatsprinciperna att i lagen ha en bestämmelse om god revisionssed när svenskspråkiga inte har tillgång till rekommendationerna på sitt modersmål, frågar Nauclér.
Spörsmålet har också undertecknats av grundlagsutskottets ordförande Kimmo Sasi och vice ordförande Jacob Söderman. (pd)