DELA

Utredning: Skarven är felbyggd

Mycket tyder på att ms Skarven inte kommer att kunna ta den last som man planerat.
En färsk utredning visar nämligen att färjans tekniska data inte överensstämmer med de siffror som står i kontraktet.
Det har varit mycket prat och skriverier i tidningsspalterna om att allt inte skulle stå rätt till med nylevererade Föglöfärjan ms Skarven.
– Många tog också personligen kontakt med mig och påpekade att allt inte var som det skulle. Det var gamla sjöbjörnar som var tveksamma, säger trafikminister Veronica Thörnroos (c).
För att få klarhet i om pratet om problemen hade någon förankring i verkligheten tog Thörnroos initiativ till en utredning om Skarvens fartygsdata.


Överensstämmer inte
Företaget Asce i Mariehamn utförde utredningen omedelbart och siffrorna som kom fram talade sitt eget språk: Skarvens data överensstämmer inte med det som står i kontraktspecifikationen.
Förenklat kan man säga att färjan, som är beställd med en total dödvikt på 350 ton, i stället har 299 dödviktton och att hon olastad har en slagsida om 4,2 grader åt babord.
– Nu vet vi att allt prat om problem stämmer, säger Thörnroos.


Oberoende utlåtande
Exakt vad utredningens rön för med sig i praktiken vet landskapet däremot inte ännu.
Thörnroos har vänt sig till Viking Lines tekniska avdelning för att få ett oberoende utlåtande i frågan. Om Viking åtar sig uppgiften är ännu inte bestämt.
– Tidigast då vi får ett expertutlåtande kan vi ge besked om den framtida trafiken på Föglö. Vi vet ju inte heller var i processen det har brustit, var det har gått fel och också det måste utredas, säger Thörnroos och tillägger att en ekonomisk revision har beställts för turerna kring Skarven.


Tvingas kompensera
Frågan hur det som har kommit fram påverkar Föglötrafiken är alltså helt öppen men mycket tyder på att ms Skarven inte blir den perfekta nya förbindelse som alla har hoppats på.
Nya Åland ringer upp Henrik Karlsson, vice rektor på Ålands högskola och sjökapten med stor fartygskännedom, och ber om en snabb första analys av utredningen.
– Skarven är uppenbarligen tyngre än man tänkt och går djupare. Krängningen åt babord betyder att man tvingas kompensera med ballast och sannolikt också att man inte kommer att få med sig all last, säger Karlsson.

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN

titte.tornroth@nyan.ax