DELA

Utredning kring dödsolycka klar

Den ålänning som dog i en fallolycka på en danskflaggad kemikalietanker i maj följde inte säkerhetsprocedurerna.
Men olyckan hade kunnat inträffa även om han gjort det.
Den slutsatsen drar den danska maritima haverikommissionen i sin olycksrapport, enligt den danska tidningen Sjöfart.
Olyckan inträffade ombord på rederiet Sirius tanker Scorpius i danska Stigsnäs den 8 maj. Den 43-årige överstyrmannen från Hammarland omkom när han rengjorde kemikalietankarna.
Mannen som arbetade ensam hittades livlös i en av tankarna. Han ska ha tagit ett par steg ner längs stegen i varje tank. I en av tankarna föll han ner från stegen.
Stegarna, som tidigare granskats och godkänts av danska sjöfartsmyndigheter, var utformade så att det inte gick att fästa någon säkerhetssele vid dem.

Inga gaser
Obduktionen visar inga tecken på att mannen ska utsatts för farliga gaser i samband med olyckan.
Haverikommissionen kommer fram till att styrmannen gjorde bedömningen att det inte fanns någon risk för sådana gaser, men att någon bedömning av fallrisken inte gjordes.
Orsaken till olyckan var en ”problematisk” utformning av stegen, att det inte gjorts tillräckligt för att förebygga fallolyckor och att riskanalysen var ”för atmosfär-fokuserad”, skriver Sjöfart.
Rederiet har vidtagit åtgärder för att öka säkerheten ombord efter olyckan, bland annat förebyggande säkerhetsprocedurer och ny utrustning.

Patrik Dahlblom