DELA

Utredning förvånar Ömsen-vd

Centralkriminalpolisens enhet i Mariehamn har inlett en utredning om Ålands ömsesidiga försäkringsbolags och Alandiabolagens aktieuppdelning inför Ålandsbankens bolagsstämma i våras. CKP misstänker aktiebolagsbrott.
– Vi ska nu förhöra de personer som fattade besluten, berättar kriminalinspektör Teijo Ristola.
– Jag är förvånad. Jag anser att vi har följt de råd vi fick av våra jurister. Visserligen gick det snabbt, men vi tyckte att det var bra råd vi fick, säger Ömsens vd Göran Lindholm.
I går skickade kriminalinspektör Teijo Ristola ut information till de åländska massmedierna om att CKP:s enhet i Mariehamn utreder försäkringsbolagens agerande inför och på Ålandsbankens stämma den 22 mars. Försäkringsbolagen, båda storägare i banken, hade lånat ut sina bankaktier till olika helägda dotterbolag över stämman. Dagen efter återgick aktierna till de ursprungliga ägarna.
Försäkringsbolagens verkställande direktörer var helt öppna om orsaken. Försäkringsbolagen hade, som ett motdrag till det som de uppfattade som ett försök till fientligt övertagande från sfären runt Aktia bank i riket och Wiklöf Holding på Åland, via bankstyrelsen föreslagit att den rösträttsbegränsning som finns i bankens bolagsordning skulle tas bort. På det sättet skulle försäkringsbolagen kunna utnyttja alla röster som deras stora aktieinnehav motsvarar och på så sätt behålla makten i banken.


Avsåg att kringgå
För att få röststyrka bakom förslaget gjordes aktieuppdelningen i dotterbolagen. Avsikten var alltså, enligt Teijo Ristola, uppenbarligen att kringgå bolagsordningens bestämmelse om rösträttsbegränsningen. Enligt bestämmelsen får ingen rösta för mera än en fyrtiondedel av rösterna som är företrädda på stämman.
”Enligt det som hittills kommit fram finns det skäl att misstänka att detta agerande är ett aktiebolagsbrott. Det är straffbart att uppsåtligen vara mellanhand för någon annan i syfte att kringgå vad som föreskrivs om begränsning av rösträtt i aktiebolagslagen eller bolagsordningen”, skriver kriminalinspektören.


Vem fattade besluten?
Det huvudsakliga syftet med den förundersökning som nu har inletts är att ta reda på vem eller vilka som fattade eller var med om att fatta beslut om försäkringsbolagens agerande. Hittills har CKP bett om utlåtanden från olika myndigheter. Dessutom har en expert hörts som vittne innan den rättsliga bedömningen gjordes.
Förundersökningen pågår åtminstone till slutet av året, meddelar CKP.
Nya Åland har talat med Teijo Ristola för att få närmare detaljer.


Ska förhöras
Hur går utredningen till rent praktiskt?
– Vi ska förhöra personer i olika ställning både som misstänkta och som vittnen. Vi tar fram material, både bevismaterial och expertutlåtanden. Sedan gör vi upp ett förundersökningsprotokoll som åklagaren så småningom får ta ställning till.
Den åklagare som är inkopplad på ärendet, och som så småningom ska ta ställning till om åtal väcks eller inte, är Jens-Erik Budd. En eventuell rättegång hålls i Mariehamn ifall åklagaren kommer till ett sådant resultat i sin prövning.
Vilka personer kan bli aktuella att utreda?
– De som fattat besluten. Jag vill inte kommentera vilka personer som kommer i fråga. Jag vet inte ännu vilka som har rätt att fatta sådana beslut.


Sju månader
Det har gått sju månader sedan stämman. Varför har det tagit så länge att komma fram till det här beslutet?
– Det här är inga lätta saker att utreda. Det är inte klarlagt att något brott har begåtts, och vi ville vara hemskt noggranna så att vi har alla de fakta vi behöver för att inleda en utredning.
Göran Lindholm, vd för Ålands ömsesidiga försäkringsbolag, fick först i går reda på att han och andra beslutsfattare inom Ömsen och Alandiabolagen är misstänkta för brott mot aktiebolagslagen.
– Men om det finns problem med vårt agerande så är det bra att det utreds.


Vilka jurister?
Vilka jurister gav er råden?
– Jag vill inte gå in på vilken byrå vi anlitade. De jurister vi kontaktade är experter på värdepapperslagstiftningen och börsreglerna.
I en intervju i Nya Åland förra veckan såg Göran Lindholm och Ömsens ekonomidirektör Tage Silander det som sannolikt att det som hände på bankstämman i våras kan upprepa sig, antingen på nästa ordinarie stämma eller på en extra stämma, sammankallad av Aktia-sfären och Wiklöf Holding som gjort gemensam sak för att få till stånd förändringar i Ålandsbanken.
Ett alternativ som Göran Lindholm och Tage Silander då tog ställning till var att åter låna ut ÅAB-aktierna till dotterbolagen, det andra var att välja en koncernstruktur för att kunna sälja aktierna till dotterbolagen. I ett sådant fall måste uppenbarligen överlåtelseskatt betalas.
– Vi kommer att göra det som är lagligt, då som nu, enligt vad våra jurister råder oss till, sa de.


Också Alandia
Alandiabolagen delade upp Redarnas ömsesidiga försäkringsbolags ÅAB-aktier på samma sätt. Också alandiabolagens agerande ska granskas.
Vd Leif Nordlund säger så här i en kort kommentar:
– Enligt de experter vi anlitade var förfarandet fullt lagligt. Nu har man valt att inleda en förundersökning, något som visar att det tydligen finns utrymme för tolkning. Därför är det bra att det här nu utreds noggrant.
Mera ville han inte säga i går.
– Utredningen får ha sin gång.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax