DELA

Utomstående läkare för över 70 000 i månaden

Trots intensivt rekryteringsarbete saknas det ännu ordinarie läkare på flera tjänster inom ÅHS. Tillsvidare löser man problemet genom att ta in utomstående specialister.
Tillsammans får de över 18 000 euro i lön per vecka, eller motsvarande drygt 70 000 euro i månaden, vilket ändå är billigare än om man skulle använda bemanningsföretag.
”Inom ÅHS råder särskild brist på specialistläkare inom ortopedi, radiologi och gynekologi/obstetrik. Trots rekryteringsarbete tillsammans med AMS och utomstående rekryteringsföretag har man inte lyckats besätta de vakanta tjänsterna med ordinarie tjänsteinnehavare. Rekryteringsföretagare har utvidgat rekryteringen till att omfatta specialistläkare utanför Norden. Rekryteringsarbetet har resulterat i en allmänkirurg till en vakant tjänst. Förhandlingar pågår med ortoped, kirurg och gynekolog som visat intresse för anställning.”
Så skriver landskapsregeringen i beslutsprotokollet, där vicelantråd Roger Nordlund (C) alltså gav ÅHS rätt att under även 2015 ta hjälp av utomstående speciallistläkare för att klara verksamheten.
Landskapsregeringens beslut motiveras med att ÅHS ändå minskar sina kostnader och sitt beroende av bemanningsföretag på det här sättet. I dag kostar en specialistläkare inom ortopedi som anlitas via ett bemanningsföretag ungefär 114 000 svenska kronor per vecka.
Landskapsregeringen understryker att arrangemanget är en tillfällig lösning. Genom att ÅHS anlitat utomstående hjälp i rekryteringsarbetet hoppas man att de lediga tjänsterna ska tillsättas under 2015.
Läs mer i papperstidningen!

Anna Björkroos