DELA

”Utmaning” för ny polismästare

De första ansökningarna till tjänsten som polismästare var landskapsregeringen till handa i september. På onsdagen utsåg man Camilla Hägglund till posten.
– Utmaningar är till för att bitas i, säger hon.
Tullens bevakningschef Camilla Hägglund blev på onsdagen utsedd till ny polismästare för Ålands polismyndighet.
– Vi bedömde henne som lämpligast på den här posten. Vi har genomfört en normal rekrytering där det varit lite speciella inslag framför allt på grund av att jag tog över beredningen innan årsskiftet vilket gjort att det dröjt ett tag, säger landskapsregeringens tf förvaltningschef Arne Selander.
Han ser mariehamnaren och juris kandidaten som rätt kvinna för befattningen.
– Hon har lång erfarenhet av ledarskap och har jobbat som kommissarie på polisen ett par år och har därmed också erfarenhet av polisiär verksamhet. De senaste 4,5 åren har hon arbetat som bevakningschef på tullen med ett 30-tal underställda, säger Selander och tillägger:
– Jag tror dessutom att hon blir den första kvinnliga polismästaren i landet.

Har visioner
Camilla Hägglund tillträder sin tjänst den 1 mars med en prövotid på tio månader. Med uppsägningstiden inräknad, tar hon tjänstledigt från tullen ett år.
– Det känns jätteroligt och ska bli både spännande och intressant. Jag har visioner kring det nya jobbet och funderade mycket innan jag sökte tjänsten. Jag har alltid varit intresserad av polisarbetet redan sedan mina studier då jag läste bland annat rättsmedicin, förundersökningar och kriminologi, säger hon.
Tjänsten som polismästare annonserades ut tre gånger. Dessutom erbjöds landskapets tidigare kanslichef Elisabeth Nauclér befattningen, men tackade nej.
– Jag har inte tänkt så mycket på det, utan det där har fått ha sin gång. Så där är det ofta med tjänster, men jag sökte den och fick den. Jag har inga ytterligare kommentarer kring det, säger Camilla Hägglund.
Hur ser du på polisens arbete i dag?
– Det finns jättemycket bra folk inom polisen och det är ett intressant arbete. Jag får återkomma när jag börjat och tittat mer på det, det är svårt att säga så mycket innan jag börjat.

Viktiga erfarenheter
Åren som bevakningschef bär hon med sig.
– Där har jag verkligen lärt mig mycket, framför allt då jag har jobbat för den finska staten där det finns ett helt annat system, främst organisatoriskt, säger hon och fortsätter:
– Nu blir det förstås en helt annan grej att jobba som högsta chef på en myndighet jämfört med den mellanchef jag är nu, men utmaningar är till för att bitas i!
Nuvarande polismästare Björn Andersson slutar på sin post sista februari och blir då chef för landskapets enhet för polisärenden.
– Han kommer att finnas till Camillas förfogande och fungera lite som en mentor för henne, säger Arne Selander.

MALIN TILLSTRÖM