DELA

Utkomststödet ska höjas nästa år

Förslaget är klart och utkomststödslagen ska därmed vara reviderad till nästa år.
Sker så innebär det en ökning av bidragsnivån med mer än tio procent.
Utkomststödet på Åland är ligger i dag på 399 euro per månad. På fasta Finland är summan 417 euro. Efter en lång tids diskussioner är en utredning som ska öppna dörrarna för en ny utkomststödslag färdig.
Enligt förslaget som nu skickas till lagberedningen ska det åländska stödet höjas till samma belopp som i riket. Till höjningen ska även de åländska livsmedelspriserna tas i beaktande. Därför ska summan ytterligare öka med tio procent.
Röstar lagtinget igenom förslaget är förhoppningen att lagen ska börja gälla i början på nästa år.
– Min ambition är att lagen träder ikraft i vår, säger socialminister Katrin Sjögren. Sedan finns det ett ikraftförelsedatum vilket inte är bestämt än. Vi vill ju ha en ändring så snabbt som möjligt.
Läs mer i papperstidningen!

Cecilia Lindvall