DELA

Utfyllnad gjordes utan tillstånd

Storby byalag har lämnat in ett klagomål till ÅMHM. Åland turism invest ab har, utan vattenägarnas godkännande, gjort en utfyllnad i Eckerö Käringsund.
Varken byalagets styrelse eller Hubertus von Frenckell kommenterar frågan i media. Det gör däremot några av samfällighetens delägare.
Nya Åland har tidigare berättat om Käringsund Resort & Conferences planer på att bygga aktiestugor i området. Stugorna ska säljas som andelar i bostadsaktiebolaget Ålands turisminvest ab, som till hälften ägs av Hubertus von Frenckell och till hälften av Deepwater Invest Ab.
Ålands turism invest äger marken där stugorna ska stå och arrenderar ut den till bostadsaktiebolaget i 90 år. Stugägarna får andelar i bostadsaktiebolaget som ger ägandeätt till respektive stuga.


Besökte platsen
En av dem som reagerat på utfyllnaden är en av delägarna i Storby samfällda vattenområde, Ture Sandholm. Första gången han blev varse om att något var på gång var i oktober i fjol. Han tog då med sig en representant från byalagets styrelse till platsen.
– Byalaget borde ha stoppat det här direkt, redan i oktober.
Enligt Ture Sandholm handlar det om drygt 1.400 kvadratmeter som stålspontats och fyllts med sprängsten utan lov från vattenägarna.
På byn och inom samfälligheten går åsikterna isär.
– Det här är dagens samtalsämne. En del tycker att von Frenckell ska få köpa, andra att han ska få arrendera.
Sedan finns det en tredje linje som delar Ture Sandholms ställning i frågan – området ska återställas som det var innan arbetena började. Det anser också Susann Fagerström, delägare i samfälligheten.
– Så här kan man inte förfara med andras egendom. Samma regler ska gälla för alla. Jag tycker att det här borde ha polisanmälts för länge sedan.
På söndag klockan 13.30 håller Storby byalag ordinarie delägarstämma i Eckerö skola. En av punkterna på dagordningen gäller Ålands turism invest Ab.
Nyan har kontaktat Storby byalags ordförande Berit Rosenqvist-Metzik. Styrelsen vill inte kommentera frågan i det här skedet. Det vill inte heller Hubertus von Frenckell.
– Jag ser det som en angelägenhet mellan Ålands turism invest och styrelsen.
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet bekräftar att ett klagomål lämnats in. Därefter har även en ansökan gällande utfyllnaden inkommit. Handläggaren var inte på plats i går men enligt ÅMHM är ärendet under beredning.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Kullman