DELA

Utbyggnad bordlades

Stadsstyrelsen bordlade de föreslagna ändringarna i skissritningarna för ombyggnaden av Trobergshemmets gamla del vid sitt senaste möte.
Fullmäktige godkände skissritningarna i mars i år, men efter det har önskemål kommit om vissa ändringar. Den senaste kostnadsberäkningen bygger på ritningar från augusti och kalkylen slutar på knappt 5,3 miljoner euro. Enligt godkänd budget finns 5 miljoner euro för byggkostnader och 400.000 euro för lösa inventarier.
Fastighetsavdelningen har listat inbesparingsmöjligheter på cirka 350.000-400.000 euro i kostnadsberäkningen. (ao)