DELA

Utbrett missnöje med ÅHS förvaltningschef

ÅHS-styrelsen är på väg att abdikera och ger i stället allt mera makt åt förvaltningschef Peter Rask, hävdar ÅHS-läkaren Mogens Lindén som nu slår larm om missnöjet med Rasks ledarskap.
Han är långt ifrån ensam om sin kritik.
Sedan i höstas har missnöjet växt inom ÅHS mot förvaltningschef Peter Rasks ledarskap.
Redan i oktober fick ÅHS-styrelsen en kritisk skrivelse från den lokala läkarföreningens styrelse om AT-läkarnas försämrade situation. Också fackförbundet Akava har gripit in.
AT-läkare är nyblivna läkare som tjänstgör i två år för att få sin läkarlegitimation. ÅHS är beroende av dem eftersom den ordinarie läkarkåren inte annars kan täcka jourerna.
Trots detta har ÅHS-styrelsen fortfarande inte tagit upp de kritiska skrivelserna. Detta har ÅHS-läkaren Mogens Lindén reagerat på och förra veckan vände han sig till både landskapsregeringen och ÅHS-styrelsen med ett brev där han lyfter fram och sammanfattar kritiken.
Nya Åland fick handlingarna via landskapsregeringens registratur i fredags – samma dag som ÅHS-styrelsen hade ytterligare ett möte utan att skrivelserna fanns på agendan. Den enda punkten på föredragningslistan var revideringen av ÅHS reglemente som bordlagts flera gånger.


Drar tillbaka ansökan
Mogens Lindén är en av dem som sökt chefläkartjänsten på ÅHS som fortfarande inte är tillsatt. I brevet tar han tillbaka sin ansökan och säger att han inte står till förfogande under rådande omständigheter eftersom chefläkaruppdragets fullmakt och mandat inte är klarlagt.
Han beskriver situationen som ”en mycket djup förtroendekris mellan förvaltningschefen och viktiga personalgrupper” och vill med sin skrivelse till ansvarig myndighet, det vill säga landskapsregeringen, bidra till att krisen blir löst.
Nya Åland kontaktade Peter Rasks sekreterare på eftermiddagen i fredags för att få en kopia av de registrerade skrivelserna via ÅHS för att sedan be om hans kommentarer. Han lät dock hälsa via sekreteraren att han gått på helgledighet och är anträffbar först på måndag.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre