DELA

Utbildningschefen förstår lärarnas kritik

Det är orealistiskt att skjuta upp terminsstarten och permittera lärarna i två veckor, säger landskapets utbildningschef Rainer Juslin.
– Men jag förstår deras kritik, absolut, säger han.
Att skjuta upp skolstarten skulle inverka alltför negativt på de mål som ställts upp i läroplanen, konstaterar han.
– Målet är att störningarna ska inverka så lite som möjligt med tanke på de studerande.
Detta har fastställts av samarbetskommittén som förberett höstens lärarpermitteringar. Arbetstagarnas företrädare i kommittén har kritiserat sättet som permitteringarna genomförs på, men de har ingen beslutanderätt utan arbetsgivaren kan ensidigt besluta hur de ska göras.


Inte förbereda
Utbildningschefen säger att han förstår lärarnas kritik till exempel av att höstlovet dragits in för att möjliggöra permittering, men tillbakavisar påståendet att lärarna förutsätts förbereda uppgifter inför och ta hand om efterarbetet efter den vecka av självstudier som eleverna förutsätts utföra under veckan när lärarna ska vara permitterade.
– Självstudier är självstudier. Lärarnas uppgift är att anvisa läromaterial.
Till exempel säga att de här läroböckerna ska ni läsa under veckan?
– Ja.
Hur ska veckan följas upp?
– Det kan göras via läsårsbedömningar eller andra helhetsbedömningar.


Mindre lärarnärvaro
Rainer Juslin håller med om att de studerande når bättre resultat om lärarna är på plats än om de är frånvarande, men samtidigt kan det enligt honom vara bra att vänja sig vid det som antagligen väntar framöver.
– Den lärarledda undervisningen kommer att minska i framtiden.
Han upplever att det finns ett syfte med lärarnas och fackrepresentanternas kritik, alltså att skapa opinion.
– Lärarnas agerande iakttas av de andra grupperna som jobbar i skolorna. alla bevakar sina positioner. De som tar ut semesterersättning i ledig tid ser omilt på att lärarna särbehandlas.


Mindre summa
Han påpekar, liksom landskapets personalchef Terese Åsgård i artikeln här intill, att lärarna allmänt taget bidrar med en mindre summa än andra anställda som avstår från två veckors lön eller tar ut semesterpenningen i ledig tid.
– Det är olyckligt att permitteringarna kommer samtidigt som vi ska bedriva utvecklingsarbete i skolorna. Men vi har fått informationen att det här är en engångsföreteelse. Om skolorna måste spara också nästa år måste strukturella åtgärder vidtas som att lämna tjänster vakanta och förstora undervisningsgrupperna.
Beträffande kritiken från Ålands yrkesskola säger han så här:
– Vi har anlitat en konsult från riket som ska jobba med periodiseringen. Vi har försökt hjälpa så gott vi kan.
I tilläggsbudgeten som lagtinget så småningom tar ställning till finns ett förslag om en studiehandledare/koordinator med placering i yrkesskolan.
– Men från lärarhåll är man inte nöjd och det är ju inte vi som fattar besluten.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax