DELA

Utbildningscentrum förslag för Lilla holmen

Exotiska djur, utbildningscentrum och trampbåtar. Så vill Petra Christenbrunn och hennes kompanjoner förnya Lilla holmen. Tre skritfliga intresseanmälningar hade kommit in då tiden gick ut den sista januari.
Stadens infrastrukturnämnd föreslås nu ge förvaltningen i uppdrag att ta fram konkreta förslag på hur driften kan tas över av privata aktörer.
Petra Christenbrunn står tillsammans med tre kompanjoner för den intressanmälan som har flest och störst idéer. De skriver att de vill återknyta till Lilla holmens och Mariehamns historia och ge besökarna något speciellt som gör att de vill återkomma. Bland annat ville de fyra behålla badstranden, starta en restaurang i Pagoden, hyra ut trampbåtar samt ha ett växthus med exotiska växter.
– En annan plan vi har är att hålla några lite mer exotiska djurarter, reptiler och amfibier och både söt- och saltvattensakvarium. Även alpackor, tranor, uttrar och illrar finns med på listan. I växthuset skulle det finnas chans att sitta ner och beundra växtligheten och att lära sig mer om växterna från informationstavlor, skriver de i sin intresseanmälan.
Vidare skulle de vilja införa ett utbildningscentrum för skolor och dagis där landskapsarter av både växter och djur skulle visas upp.
– Genom att införa fridlysta och särskilt skyddsvärda arter kan vi utbilda allmänheten och ge dem kunskap om dessa arter. Det medför förhoppningsvis att förstörelsen av deras naturliga habitat skulle minska, vilket innebär en stor vinst för hela Åland.


Vill fräscha upp
Den andra intresseanmälan har lämnats in av Johan Henriksson, som driver Metro Records och City Tipset i Magazin. Han skriver att han betraktar Lilla holmen som främst ett parkområde ”där folk ska trivas och tycka det är vackert”.
Han tror att det är svårt att bedriva verksamhet som skulle generera några större inkomster, men att man skulle kunna ha en kiosk eller ett café i Pagoden sommartid. Henriksson skriver att hela Lilla holmen är i behov att en uppfräschning – ny färg på husen, taktvätt, staketrenovering och omgjord uteplats. Dessutom kan han tänka sig att det behöver finnas ytterligare någon barnaktivitet, förutom skeppet som står på stranden i dag.
Föreningen Swingskappet har lämnat in den tredje intresseanmälan. Föreningen skriver att den de senaste två somrarna har hyrt paviljongen av Mariehamns stad och där arrangerat danskvällar, vilket har gjort Lilla holmen känt utanför Ålands gränser. De anhåller om att också i sommar få hyra paviljongen.
Läs mer i papperstidningen!

Minna Wallén