DELA

Utbildas för att lära unga alternativ till aggressivitet

ART är ett träningsprogram i tre delar för ungdomar med beteendeproblem. Personal inom skola och ungdomspsykiatri på Åland utbildas nu i den kognitiva beteendeterapin.
ART – Aggression Replacement Training – är en metod som används för att påverka och förändra beteendet hos aggressiva och antisociala ungdomar. Det handlar om att långsiktigt lära ungdomarna att ersätta destruktiva beteenden och att ge dem alternativa sätt att lösa sina konflikter
Metoden kombinerar träning i sociala färdigheter, ilskekontroll och moraliska resonemang.


Utbildar ålänningar
I gårdagens ledarkurs på Lemböte lägergård deltog sammanlagt 14 personer: lärare, ungdomslotsar och personal på Katapult och inom barn- och ungdomspsykiatrin, BUP.
– Det har funnits en efterfrågan från folk som jobbar med barn och ungdomar på Åland, säger David Kliba från Malmö som leder utbildningen.


Lär ut alternativ
Genom ART får ungdomarna lära sig alternativ till aggression i realistiska rollspel. De får också träna olika tekniker att kontrollera sin ilska och diskutera moraliska dilemman som kan uppstå i vardagen.
– Det handlar om att lära ut valmöjligheter för hur man ska hantera besvärliga situationer. Tanken är att de ska ta kontroll över sin egen tillvaro.
Ungdomarna är hela tiden i centrum. Till varje lektion får de en hemuppgift.
– De jobbar 75 procent, vi styr 25 procent, säger David Kliba.


Diplomerade i ART
Camilla Hurme, skolkurator i Mariehamn, och fältaren Marcus Svensson har tidigare gått utbildningen i Malmö. De är glada över att nya ledare nu utbildas på Åland och att fler ungdomar därmed kan ta del av beteendeterapin.
– Tanken är att eleverna ska bli stärkta och må bättre, berättar Camilla Hurme.
De har hållit i flera grupper på Åland. Lärare har valt ut deltagarna och alla tillfrågade elever har hittills tackat ja. Och resultatet är gott:
– De har börjat ta för sig, självförtroendet stärks och de växer som personer, säger Marcus Svensson.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax