DELA

Utan stöd hotas Germundö Alpin av konkurs

Germundö Alpin ansöker om 30.000 i investeringsbidrag från Saltviks kommun – en ökning med 10.000 euro från fjolårets ansökan.
Saltviks kommun är beredda att gå med på bidragssumman, så länge leaderstödet från landskapet går igenom. Leaderstödet uppgår till 74.050 euro, men inga pengar har ännu beviljats.
Utan investeringsstöd hotas anläggningen av konkurs. Bidragen skulle gå till fem snökanoner, utbyggnad och renovering av vattenpumpen till kanonerna, förbättrad lift samt markarbete. (cl)