DELA

Utan pengar stannar allt upp

Om det inte finns investeringsstöd i tilläggsbudgeten måste det finnas i nästa års ordinarie budget säger Ålands producentförbunds vd Tage Eriksson.
– Går det 1,5 år utan investeringsstöd stannar allt upp.
– I den ordinarie budgeten måste det finnas medel för investeringar, säger Tage Eriksson, vd för Ålands producentförbund.
Att landskapsregeringen inte föreslår tilläggsanslag för investeringar inom jordbruket innebär fördröjning av flera projekt bland den åländska jordbrukarna.
Men nu ska man rikta arbetet på att ge ytterligare information om behovet av investeringsstöd för lantbruket i den ordinarie budgeten 2011.
– Där står det stora slaget. Går det 1,5 år utan investeringsstöd stannar allt upp. Det tar bort viljan hos många jordbrukare.

Många ansökningar
Ålands producentförbund överlämnade en skrivelse till landskapsregeringen i augusti tillsammans med andra representanter för livsmedelsbranschen där man betonade jordbrukets betydelse för livsmedelsproduktionen.
– Det finns många ansökningar inlämnade och vi hade en viss förhoppning om tilläggsanslag efter att det antytts om det.
För närvarande finns ansökningar på sammanlagt 865.000 euro hos landskapsregeringen. Eriksson hoppas att jordbrukarnas intresse för investeringar finns kvar efter dröjsmålet.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds