DELA

Utan Fjärdvägen stannar Åland

Åland klarar sig ungefär en vecka utan Fjärdvägen – eller rättare sagt alla de varor som transporteras i fartygets lastutrymme.
Till Åland kommer alla slag av förnödenheter. Från Åland går bland annat chips, fisk, grönsaker och leksaker.
Du kanske inte tänker på det när du ser gamla blåa Fjärdvägen tuffa fram i passagerarfartygens kölvatten över Föglöfjärden. Du har troligen ingen aning om att i Fjärdvägens lastrum, i långtradare och lösa släp, rullar nästan hela Åland.
Till Nådendal med det mesta som produceras på Åland för den finländska eller utländska marknaden. Från Nådendal med ungefär 90 procent av allt som ålänningarna behöver för sin dagliga tillvaro – livsmedel, byggvaror, bränsle, papper och allt möjligt annat.
Varje eftermiddag utom på lördagar avgår den gamla trotjänaren – 40 år nästa år – med sin last från Långnäs. Varje kväll går hon tillbaka till Långnäs.

På köl och gummihjul
Strömmen av varor går på köl och gummihjul. Butikernas lager är i ständig rörelse över havet. Allt kommer fram i rätt tid till rätt plats.
Befälhavare ombord när Nya Åland hälsar på är Pehr-Johan ”Pocke” Perämaa. Han och de andra i besättningen jobbar i tvåveckorsskift.
Här har vi en kapten som trivs med sitt jobb, så pass att han säger så här:
– Jag kan inte förstå att nån vill bli president i Amerika när man kan vara befälhavare på Fjärdvägen med världens bästa besättning och ett rederi, Lillgaard, som ger oss vad vi behöver. Och som dessutom låter oss vara hemma med våra familjer på helgerna.
Det är han som kallar Fjärdvägen för Ålands livlina.

Kan lasta 700 meter
Fjärdvägen har 700 meter lastutrymme. En lös container ryms på sju meter, en bil med släp kräver 25. Ibland är det fullt och då kan lastning och lossning ta många timmar i anspråk.
Andra dagar, som när Nya Åland åkte med till Nådendal på onsdag förra veckan, finns det plats efter att alla bilar och släp har lastats. Bara fem chaufförer är inbokade, och det är tur för Nya Ålands och Åland24:s kombinerade team på tre personer. Enligt reglerna får inte fler än tolv chaufförer och passagerare åka med.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre