DELA

Utan avtal blir barn utan underhållsstöd

Barn vars föräldrar inte vill eller kan betala underhåll kan bli utan pengar helt och hållet. För att FPA ska kunna gå in och betala krävs nämligen ett avtal påskrivet av den underhållsskyldige – som inte alltid vill skriva på.
– Annars kan man inte göra utbetalningar med skattemedel, säger socialminister Carina Aaltonen.

När föräldrar separerar eller inte alls lever ihop har barnet rätt till underhåll av den förälder som han eller hon inte bor hos. Om den förälder som är skyldig att betala underhåll inte har ekonomisk möjlighet att göra det, är det Folkpensionsanstalten (FPA) som går in och säkrar underhållsstöd.
Men för att de ska kunna göra det, krävs att ett avtal har upprättats och skrivits under av den underhållsskyldige parten. Vägrar han eller hon att skriva under, betalar inte FPA ut några pengar. Då blir det ett fall för domstolen.
En läsare har hört av sig till Nya Åland. Hon är chockad över att reglerna ser ut på det här viset – att stödet uteblir om föräldern vägrar skriva under – och att domstol är sista chansen för att få stödet. Hon undrar vad politikerna har att säga i frågan och frågar sig om det här verkligen rimmar med vad som är bäst för barnet.
I Sverige, skriver hon, är barnens underhåll tryggat – men inte på Åland och i riket.

Socialminister Carina Aaltonen har förståelse för att de här sakerna kan vara svåra och komplicerade. Men hon anser att det måste finnas någon form av avtal för att FPA ska kunna gå in och betala ut underhållsstöd om den ersättningsskyldige inte kan göra det.
– Det måste finnas ett avtal som en grund. Är det två föräldrar som separerar behövs inget avtal, men om FPA ska betala måste det finnas ett. Annars kan man inte göra utbetalningar med skattemedel.
Hon tycker tvärtom att det har skett en förbättring av villkoren de senaste åren.
– Det är bättre nu är tidigare. Om en förälder inte vill betala underhåll går det istället via FPA och därifrån kan man få tre månader retroaktivt. Tidigare kunde föräldrar få vänta i flera år utan att få underhåll. Vi gjorde en lagändring för något år sedan och jag tycker att det har skett en positiv utveckling där FPA har hand om det nu istället för kommunerna. Nu är det mera likabehandling och inte beroende av vilken kommun man bor i.
Läs mer i måndagens Nya Åland!

Minna Wallén

minna.wallen@nyan.ax